prodlužují životnost
zvyšují provozní jistoty
šetří náklady
snižují opotřebení

Přibližně 25 % z celosvětové energie se ztrácí v důsledku tření. Díky produktům NANOLON dosáhnete maximálního snížení tření a celkového opotřebení, snížení prostojů, spotřeby energie a zvýšení spolehlivosti strojů a výrobních zařízení.

Co o nás říkají naši klienti?

Našimi zákazníky jsou přední výrobci v oborech výroby oceli, železa, cementu, vodárenství, automobilového průmyslu i celulózo-papírenského průmyslu. Několik příkladů použití z různých oborů:

Jsme výrobcem ocele. V roce 2005 jsme měli problém s našimi převodovkami. 30 převodovek jsme museli vyměnit, zatímco 5 z nich prošlo generální opravou. V roce 2008 po aplikovaní příměsí se počet výměn snížil na 8 převodovek. Jen jedna z nich si prošla generální opravou. Roční úspora je přibližně 530 000 Kč.

Zákazník z oboru Metalurgie

Důvod pro aplikaci příměsí byl ten, že převodovka našeho mostového jeřábu se pravidelně poškozovala až do takové míry, že potřebovala generální opravu. Zkoušeli jsme různé opravy, ale vždy s neurčitým výsledkem. Převodovka stále potřebovala generální opravu každých maximálně 7 měsíců! 12.2.2014 jsme aplikovali příměsi do opravené převodovky. Dnes (1.4.2015) převodovka stále funguje, což znamená, že jsme dosáhli dvojnásobně delší životnosti než předtím. Proto použití příměsí hodnotíme jako dobrou investici.

Zákazník z Kovozpracujícího průmyslu

V období 2.4. až 3.4.2012 došlo k nárůstu teploty na pánvi radiální kladky až k hodnotě 90°C! Došlo k poškození (zadření) bronzové pánve, kterou bylo nutno vyměnit. Tím bylo nutné odstavit výrobní linku pro výrobu slínku na dobu cca 24 hodin a provést uvedenou výměnu. 3.4.2012 byla provedena výměna pánve. Současně byl vyměněn i olej. Do oleje se aplikovala přísada Megalon.
Z kontinuálního měření a evidence hodnot teploty na ložiskové pánvi a přímo teploty oleje v ložiskovém domečku radiální kladky lze vyčíst jednoznačně příznivý vliv přísady Megalon na kluzné vlastnosti uložení. Po aplikaci přísady se teplota na pánvi pohybuje o cca 9°C níže.

Zákazník – průmyslová výroba

Megalon FX 1,5 Hi-Tech Tuk jsme v roce 2017 testovali na ložisku perforačního válce na straně pohonu. Důvodem aplikace bylo zvyšování provozní teploty až na 80°C. Aplikací jsme chtěli zabránit zadření ložiska a předejít předčasné odstávce linky. Po aplikaci Megalonu teplota ložiska klesla na 66°C a zůstala stabilní až do naplánované odstávky.

Zákazník – celulózo-papírenský průmysl

Přísady do olejů Megalon jsou v našem závodě používány pravidelně. Proběhlo několik testů těchto molekulárních přísad na různých strojních agregátech. Testovány byly aplikace v ložiskách ventilátorů (valivá ložiska), převodovkách RPS a SM (ozubená kola) a ložiskách radiálních kladek RPS (kluzná ložiska). V prvních dvou případech probíhalo měření teploty oleje a vibrací. Ve třetím případě pouze měření teploty oleje. Diagnostika vibrací: Měření proběhlo před a po aplikaci přísad. U obou ventilátorů došlo k prokazatelnému poklesu vibrací. To stejné lze konstatovat o vlivu na vibrace převodovky RPS2. Měření teploty: v letních měsících se každým rokem objevovaly problémy s vysokou teplotou oleje v rad. kladkách RPS. Bylo naměřeno snížení teploty oleje v průměru o 5 °C. V tomto případě lze říci, že přísady Megalon zde umožnily bezporuchový provoz rotační pece v „teplých“ měsících. S tím souvisejí i případné obrovské finanční ztráty při zadření kluzného ložiska rad. kladky RPS.

Zákazník z oboru výroby cementu

Více referencí k nahlédnutí u Vašeho prodejce.Výhody použití
produktů NANOLON

Rádi vám pomůžeme, neváhejte nás kontaktovat